15/10/22 Εργαστήριο σωματικής έκφρασης : Ο εαυτός μου σε κίνηση

Ως φαινομενολογική μεθοδολογία, η θεραπεία Gestalt ασχολείται με την κατανόηση το πώς βιώνουμε την κατάσταση στο εδώ και τώρα: πώς την αναλύουμε, την περιγράφουμε και να την γνωρίζουμε. Σε αυτό το  σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις βασικές αρχές της θεωρίας θεραπείας Gestalt διερευνώντας τη δυναμική της κίνησης με βιωματικό τρόπο  Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην …

15/10/22 Εργαστήριο σωματικής έκφρασης : Ο εαυτός μου σε κίνηση Διαβάστε Περισσότερα »